Tilbakeblikk på retail-året 2020: Fire direkte konsekvenser av Koronapandemien

Butikkdøden ble lenge sett på som den store trusselen for retailbransjen, men Covid-19 snudde alt på hodet.

Vi gir deg 4 direkte konsekvenser bransjen må forholde seg til på grunn av dette.

1. Under pandemiens første lockdown gikk fysisk salg ned med hele 70 prosent de første ukene, mens nettsalget nærmest doblet seg. Enkelte kjeder klarte i større grad å kompensere for omsetningssvikt gjennom nettsalg i allerede etablerte nettbutikker. Av de butikkene som enda ikke solgte på nett, oppsto det en eksplosjon av etableringer av nye nettbutikker. Dette reddet dem dog ikke gjennom første lockdown. For mange nyetablerte nettbutikker uteble omsetningen i første runde.

E7 EC06 D4 A700 40 E0 9630 C72 CD109 A9 AC

Grafen viser hvordan fysisk handel sviktet ved vårens lockdown. 2019-tallene er med i lysblå farge for å vise hvordan en normal handel ser ut uten pandemi. Hver stolpe representerer ukenummer.

F0 FAB5 FC FF1 D 43 DE 8 CFE 744486 D132 A2

Grafen viser hvordan nettsalget skjøt fart under pandemien. Lysblå stolpe viser 2019-tallene til sammenligning.

2. Etter påske begynte folk å handle mer i butikkene igjen, og ting normaliserte seg under sommeren.
Mange forventet at den økte netthandelen vi så gjennom våren ble en ny standard, og at nye kjøpsvaner ville endre folks apetitt på fysisk handel for godt. Det gikk ikke som mange trodde, og både netthandel og fysisk handel tok seg opp igjen gjennom sommeren, men kjøpsreisen var definitivt endret. Langt flere gjorde research på nett før de gikk i butikk, og gjorde dermed målrettede og effektive kjøp når de først kom til butikken. Begreper som ROPO (research online purchase offline/webrooming) og BOPIS (buy online, pick up in store) ble mer aktuelle enn noensinne.

E9 A12 F2 F 5614 4057 9 DD0 7080 C3 DA5 E8 D

Grafen viser hvordan omsetning i fysisk butikk gjennom sommermånedene nærmest normaliserte seg i forhold til sommeren 2019.

3. Etter en nesten friskemeldt sommer kom høsten med nye korona-tiltak. Dette gav utslag på handelen i butikk og på nett.

De butikkene som hadde etablert seg på nett våren 2020 (12.3-1.6) fikk avkastning på investeringen da folk igjen forble hjemme og netthandelen økte.

D337 B419 A298 468 A 932 E 501596 DCAC58

Grafen viser hvordan fysisk handel avviker fra normal handel sammenlignet med samme periode i 2019.

92 B228 C9 B632 43 BA 9062 45 F8008 D847 A

I grafen ser du netthandelen og hvordan den igjen økte under bølge nummer to fra høsten av.

0 D431 AB8 400 E 4891 B320 E675 C1 E31 B35

Grafen viser omsetning per uke i nettbutikkene som ble etablert mellom 12.mars og 30.april (høyest stolpe er black week).

4. Butikkdøden har vært på alles lepper i årerekker, men korona fikk dette til å blekne. I 2020 har vi ikke vært vitne til den store butikkdøden, vi har vært vitne til en enorm katalysator for digitalisering som normalt hadde tatt flere år. Brands som Helly Hansen, Stormberg og Accessorize har tatt grep under pandemien og investert i Unified Commerce og POS for å møte den nye konsumenten som hopper mellom online og offline-kanaler, før kjøpet faktisk gjennomføres. På grunn av omstillingen stiller de sterkere når pandemien gradvis forsvinner og den fysiske handelen tar seg opp igjen med nye kjøpsmønstre. BORIS (buy online, return in store, BOPIS (buy online, pick up in store), BOSS (buy online, ship to store), Webrooming, Showrooming og Endless Aisle er kjøpsmønstre retailere må håndtere i 2021.