Godkjent kassesystem

Kassesystemet ditt må oppfylle kravene i kassaloven. Hensikten med loven er å forhindre svart omsetning, og siden utgangen av 2018 har det vært et krav om at alle butikker og utsalgssteder som driver med kontantsalg skal ha oppgradert kassen sin.

DXT14941

Front Systems kassesystem er godkjent og produkterklært.

Produkterklæring
Fra 1. januar 2019 har det kun vært lov å bruke et kassasystem som tilfredsstiller lovkravene, og som er utstyrt med produkterklæring fra leverandøren. Hos Regnskap Norge finner du god informasjon over hva som skal til for å ha alt i orden.

Bekjempe svart økonomi
Den nye kassaloven ble innført som et bidrag i kampen mot svart økonomi. I tillegg var hensikten å føre til mer rettferdig beskatning i kontantsalgsbransjen. Målet er å bekjempe manipulasjon av kassasystem og unndratt omsetning og tap av skatt som skal komme fellesskapet til gode. Kontantunndragelse er også medvirkende til illojal konkurranse, der seriøse aktører risikerer å bli utkonkurrert av mindre seriøse aktører.

Godkjent kassesystem

Risikerer gebyr ved overtredelse
Etter 1. januar 2019 har det kun vært tillatt å bruke et kassasystem som tilfredsstiller lovkravene. Dersom du ikke har et nytt eller oppgradert kassasystem risikerer du å få overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven.

skatteetatens hjemmesider finner du nyttig informasjon om lovverket og produkterklærte kassasystem, i tillegg til ofte stilte spørsmål og svar. Skatteetaten har også opprettet en e-postadresse hvor det er mulig å sende inn spørsmål: kassasystemprosjektet@skatteetaten.no

Godkjent kassesystem
Front Systems kassesystem er på listen over Skatteetatens godkjente kassesystem. I tillegg er det enkelt og bruke og spesieltilpasset for motebransjen.