Tid for varetelling

Tiden er inne for å telle lageret, er du klar?

Alle regnskapspliktige bedrifter må gjennomføre en varetelling ved årsslutt. Det er helt nødvendig for at regnskapet skal kunne ferdigstilles, og tradisjonelt har man gjort dette så tett opp til årsslutt som mulig for at regnskapet skal bli korrekt. Varetelling forbindes av mange som noe negativt, det er tidkrevende og faren for feiltelling er tilstede. Med varetelling på mobilen er denne jobben mye mindre krevende