5 gode grunner til bedre lageroversikt

5 gode grunner til bedre lageroversikt

Dagens marked er i stadig endring, og tiden hvor kunden var trofast mot sin favorittbutikk på hjørnet er i ferd med å gå over i historiebøkene.

Konkurrenten er ikke lenger bare butikken rett over gaten, både nasjonale og internasjonale aktører konkurrerer om de samme kundene som deg.

Det er mange faktorer som påvirker suksessen til virksomheten,  og et velfungerende lager er en av de viktigste.

Les mer om 5 gode grunner til hvorfor bedre lageroversikt er nøkkelen til suksess innen fashion retail.

 


RFID varetelling

Front Systems gir deg 5 gode grunner til hvorfor du bør få bedre oversikt over lageret ditt; spesielt om du har en butikk som selger gjennom flere kanaler:

1. Effektiv håndtering av lagerbeholdning: En god lageroversikt gjør det enklere å kontrollere lagerbeholdningen. Dette betyr at man kan ha bedre kontroll over antall varer, hvilke varianter som er tilgjengelige, og når de bør bestilles på nytt. En effektiv håndtering av lagerbeholdningen bidrar til å unngå lageroverskudd eller tomme hyller, og sikrer at man alltid har det kundene trenger.

2. Bedre kundeopplevelse:
En nøyaktig lageroversikt gir en bedre kundeopplevelse. Når kundene vet at de kan stole på at varene de ønsker er tilgjengelige, er sjansen større for at de handler og blir fornøyde. Dette bidrar til å bygge kundelojalitet og gjør at de gjerne kommer tilbake.

3. Reduserte kostnader:
Med en bedre lageroversikt kan fashion retailere redusere kostnadene. Ved å ha kontroll på lagerbeholdningen unngår man overflødige innkjøp eller tap på grunn av utdaterte varer. Det å kunne identifisere og håndtere overskuddsvarer eller varer som ikke selger, bidrar til å minimere kostnadene og øke lønnsomheten.

4. Raskere og mer effektiv returhåndtering:
I fashion retail er returer en naturlig del av virksomheten. Ved å ha en god lageroversikt kan man håndtere returer raskt og effektivt. Dette inkluderer å kunne resirkulere varer, håndtere garantier og byttevarer, og sikre at returprosessen går smidig for både kunden og selskapet. En rask og effektiv returhåndtering bidrar til å opprettholde kundetilfredshet og redusere kostnadene ved returbehandling.

5. Bedre beslutningsgrunnlag:
Med en grundig lageroversikt har fashion retailere et solid beslutningsgrunnlag. Data om lagerbeholdning, salgstrender og sesongvariasjoner gir verdifull innsikt som kan hjelpe med strategisk planlegging og beslutningstaking. Med denne informasjonen kan man for eksempel identifisere hvilke produkter som bør markedsføres eller prioriteres, og tilpasse seg endrede behov og trender i markedet.

Bedre lageroversikt er avgjørende for suksess innen fashion retail. Det bidrar til økt effektivitet, reduserte kostnader, fornøyde kunder og bedre beslutningsgrunnlag. Ved å investere i en god lagerstyringssystem og effektive prosesser rundt lageret, kan fashion retailere oppnå konkurransefortrinn og sikre økonomisk vekst.

Med rette kassesystem går lagerkontroll som lek. Trenger du hjelp til å komme igang?

Kontakt oss for en hyggelig prat