Personvernerklæring

 

Slik behandler Front Systems AS personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Front Systems AS ("Front", "vi" eller "oss"). Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg som person, for eksempel navn, mobilnummer, e-postadresse, stillingstittel og selskapsnavn. For oss er behandling av slike typer opplysninger nødvendige for at vi skal kunne levere digitale løsninger til våre kunder.

Vår personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene som samles inn og dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse.

Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Kontaktpersoner hos våre kunder
 • Kundens brukere/ sluttkunder
 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
 • Personer som benytter seg av kontaktskjemaet på våre nettsider
 • Besøkende på våre nettsider, ved bruk av informasjonskapsler

Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlingen

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Kontaktpersoner hos våre kunder

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med våre kunder vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos våre kunder:

 • Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap du jobber i.

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere de tjenestene som er avtalt i avtalen med våre kunder. Grunnlaget for denne behandlingen er kontrakt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Vi bruker også kontaktinformasjon om kunder i vår markedsføring og kundepleie. Vi vil kun sende deg tilbud, nyhetsbrev og markedsføring dersom du har samtykket til dette, og denne behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. a bokstav a). Dette gjelder der hvor utsendelser går til deg som kontaktperson hos kunden.

Brukere/ sluttkunder hos Fronts kunder

Front utvikler og leverer sky-baserte forretningssystemer (SaaS) for butikkdrift til sine kunder.

Kunden er behandlingsansvarlig og kan bruke forretningssystemet til å prosessere konsuments person- og transaksjonsdata.

Slike opplysninger knytter seg til:

 • Kundekort med opplysninger som kan knyttes til enkeltpersonen, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
 • Salgsdata som er registrert på kvitteringen.

Front er i denne sammenheng Kundens databehandler.

Grunnlaget for vår behandling av disse personopplysningene er databehandleravtalen som inngås med våre kunder.

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere

For å oppfylle avtalemessige forpliktelser med våre leverandører og samarbeidspartnere vil vi måtte behandle visse personopplysninger. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere:

 • Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilket selskap du jobber i.

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med vår behandling av personopplysninger er primært å betjene og administrere forholdet med våre leverandører og samarbeidspartnere. Grunnlaget for denne behandlingen er kontrakt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Personer som benytter seg av kontaktskjemaet på våre nettsider

I kontaktskjemaet på våre nettsider har du mulighet til å sende inn en henvendelse til oss. I denne sammenheng vil vi behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer)
 • Opplysninger du legger inn i kontaktskjemaet

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å administrere din henvendelse. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 a).

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (også kalt cookies URL til: cookies/informasjonskapsler på frontsystems.no) på våre nettsider for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen, lesebrettet eller telefonen din av nettstedet du besøker. Informasjonskapslene samler statistikk om de mest brukte sidene og hvilken informasjon brukerne leter etter. Statistikken er et verktøy til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker, og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner.

Når du besøker våre hjemmesider, vil du bli spurt om du aksepterer vår bruk av cookies slik den er beskrevet i denne erklæringen. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, gjør vi deg oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre hjemmesider ikke fungerer optimalt.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til bruk av cookies. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies og når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Dette er de informasjonskapslene vi bruker på våre sider:

Google Analytics: Vi bruker verktøyet Google Analytics for å samle og analysere informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Dette gjør vi for å forbedre funksjonalitet og innhold på siden. Google Analytics samler opplysninger om blant annet hvilke nettsider som har flest besøk, hva brukeren søker etter, hvilken nettleser og -versjon brukerne har, om de bruker mobil, nettbrett eller maskin, når de er innom. Informasjonen sendes til Google og lagres på selskapets servere Du kan hindre at Google Analytics samler besøksdata fra deg ved å installere tilleggsfunksjonen Google Analytics Opt-out i nettleseren din.

Google AdWords

AdWords bruker ulike cookies som gjør at vi kan vise AdWords-annonser basert på dine handlinger på nettsidene våre (f.eks. om du leser om en av løsningene våre). Vi bruker også AdWords-cookies for at vi skal kunne se hvilke av våre annonsekampanjer som fungerer best.

Facebook

Facebook bruker ulike cookies slik at vi kan vise Facebook-annonser basert på dine handlinger på nettsiden (f.eks. om du besøker en side om varetelling).

ClientID, _ga og _gid

Holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi kan se hvor mange brukere vi har som er inne for første gang og hvor mange som kommer innom våre sider oftere. Vi kan også se hvor du kom fra (søkemotor, link, e.l.) og hvilke sider du har besøkt på vår nettside.

 

Hvem vi deler dine personopplysninger med

Våre driftsleverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss.

Per 1 mars 2021 er våre driftsleverandører:

 • Microsoft Azure (skyleverandør)
 • Twilio SendGrid (e-post utsendelse)
 • Front information AS (sms utsendelse / personoppslag)

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom selskapet har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger, for å ivareta kundeforholdet, være lagret så lenge kundeforholdet består.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med selskapets egne datalagringsrutiner

Alle ansatte i Front er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare overfor eksterne, men også internt mellom kollegaer og varer etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke tilbake samtykke

Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Du kan få innsyn i dine personopplysninger

Du har krav på å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Du kan rette og slette dine personopplysninger

Dersom du mener at Front har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.

Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

Kontakt oss

Vi har etablert en rolle som personvernansvarlig og databehandler som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Kontaktinformasjon:

Telefon: + 47 21 55 64 44

E-postadresse: post@frontsystems.no

Adresse: Hoffsveien 4, 0275 Oslo

Du kan klage til Datatilsynet

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.