9 ting du må tenke på når du skal velge kassesystem

9 ting du må tenke på når du skal velge kassesystem

Det er smart å gå systematisk til verks når nytt kassesystem skal velges, slik at virksomheten får et system som er moderne, henger med i utviklingen og vil fungere godt på sikt.


ipad-97 (2)

1. Tenk langsiktig.

Finn frem til et kassesystem som enkelt lar seg integrere med andre systemer. Det er viktig at systemene understøtter bedriftens strategi for omnikanal. Altså hva tenker din virksomhet rundt sampillet kassesystem, lojalitetsløsning/CRM, e-handelsplattform og regnskapssystem. Hvis ikke bedriften har en startegi for omnikanel, er det vår anbefaling å utarbeide en slik strategi. Stadig flere virksomheter ser viktigheten av dette. Definer hvilke utfordringer du vil løse ved å bytte til rett kassesystem.

Husk at et kassesystem skal forenkle prosessene dine, slik at du kan bruke mer tid på verdiskapning og på sikt øke omsetningen.

Tips! Les gjerne mer om dette i Virkes Handelsrapport.

2. Sett deg inn i de aktuelle systemene.

Når du har funnet frem til 2-3 systemer som kan være aktuelle, er det viktig å sette seg godt inn i systemene. Spør gjerne leverandørene om å få tilgang til all relevant informasjon, evt. be om en demo av løsningen. Slik får du et best mulig beslutningsgrunnlag.

3. Still krav om enkelhet.

Det må være en enkel integrasjon mot regnskapssystem, CRM og sanntids lageravsteming og e-handelsplattform. Andre krav du bør stille er mulighet for kampanjer, enkel rutine for varetelling, valgfrihet når det gjelder betalingsløsninger (bankterminaler, gavekort, tilgodelapper og andre mobilbaserte betalingsformer som f.eks. Vipps) samt en rask og oversiktlig rapportering. Et moderne, intuitivt og skybasert kassesystem må kunne innfri her!

4. Fleksibilitet.

Et fleksibelt og smidig kassesystem gjør at beslutninger i bedriften raskt kan implementeres og tas i bruk. Vil du for eksempel ha kundeklubb må dette kunne implementeres i kassesystemet kjapt uten at du må bruke mye tid og ressurser på det. Styrken i å velge et fleksibelt kassesystem som enkelt integrerer mot andre systemer er at du slipper å bruke tid på nettopp dette, da det gjennomføres uten mye kompleksitet og tidsbruk.

5. Vær åpen for nye måter å jobbe på.

Ofte har virksomheter en tendes til å søke erstatninger for dagens løsning. For å kunne forsvare investeringen og skape verdi ved bytte av system, så bør målet være å fjerne friksjon gjennom forenkling samt øke effektiviten i betydelig grad. Slik at man på sikt kan hente ut gevinst ved å gjøre endringen. For å lykkes er det ofte nødvendig å starte litt med blanke ark. Vær forberedt på å jobbe annerledes med et nytt system. Få alle involverte og ansatte med på endringen. Da blir det lettere å få til reell endring.

6. God kvalitet på data og hardware.

Fokuser på masterdata og sørg for at produktdataen som legges inn i systemet er av god kvalitet. Dette vil forenkle jobben når produkter skal ut i nettbutikken eller andre kanaler. Varer som skal fases ut er sekundært, og kan nedprioriteres i en onboardingsfase. Vær kritisk til hardware og kvaliteten på denne. Spør gjerne om hva slags erfaringer eksisterende kunder har med denne. Det kan være gunstig å stå for innkjøp av hardware selv.

7. Viktige prosesser og rutiner.

Definer hvilke prosesser og rutiner som er viktig å ha fokus på med et nytt system.

8. God infrastruktur.

Sørg for at infrastrukturen i butikk er i orden. Eksempler på dette er strøm, nettverkspunkter, wifi, osv.

9. Lovlig kasse.

Sørg for at virksomheten har en lovlig kasse. Dette er viktig med tanke på norsk lov og compliance.

KONTAKT OSS FOR EN HYGGELIG PRAT