Personvernerklæring

Front Systems AS arbeider for å ivareta ditt personvern når du samtykker for registrering av personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.

Du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger i henhold til formålet som beskrevet under. Det er frivillig å gi fra seg opplysningene og du kan når som helt trekke tilbake ditt samtykke ved å deaktivere profilen på denne nettsiden.

Hva skal opplysningene brukes til?
Formålet med lagring og analyse av personopplysninger er å sende deg nyhetsbrev og personlige tilbud.

Vi beholder personopplysningene så lenge det er nødvendig for å utføre ovennevnte formål, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem.

Hva omfatter personopplysninger?
Kundekort med opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Hvilke rettigheter har du?
Du rett til innsyn eller utlevering av de personopplysninger vi har registrert om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler.

Front Systems AS er ansvarlig for dine personopplysninger. Ved ønsker om retting, utlevering eller sletting av data be vi deg kontakte oss per e-post post@frontsystems.no eller
telefon 21 55 64 44.

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Datatilsynet vil så vurdere å følge saken videre.

Hvem har tilgang til dine personlige opplysninger?
Opplysningene dine kan deles innen bedriften eller til tredjepart, men kun for behandling i samsvar med ovennevnte formål.